Vores uddannelser

Hos KI kan du tage 2 uddannelser. En stress, angst og traumeterapeut uddannelse og et selvudviklings- og supervisionsforløb. På traumeuddannelsen specialiserer du dig i sammenhængen mellem krop og psyke og får dyb indsigt i de kropslige og psykiske mekanismer bag udviklingstraumer, chok og psykisk stress.

Ønsker du at flytte dig som behandler, så handler det om at se på dig selv. Derfor har vi på vores selvudviklings- og supervisionsforløb fokus på at udvikle dine kompetencer, dine grænser og dine ”skyggesider”.

Stress, angst & traumeterapeut

På denne uddannelse bliver du stress, angst & traumeterapeut. Her specialiserer du dig i sammenhængen mellem krop og psyke og får en dyb indsigt i de kropslige og psykiske mekanismer bag udviklingstraumer, chok og psykisk stress. På uddannelsen arbejder du selvfølgelig kropsligt, men vi lægger også stor vægt på den terapeutiske samtale og på det teoretiske plan for at skabe en dybere forståelse af, hvor kompleks et traume kan være i både hjerne, nervesystem og i vores følelser.

Supervisions- og selvudviklingsforløb

Hvis du vil flytte dig som behandler, så handler det om at se på dig selv. Både dine kompetencer, dine grænser og dine ”skyggesider”. På KI vil jeg opstille et læringsrum, hvor vi sammen udvikler på alle 3 parametre i dig. Jeg vil til hver supervisionsdag tage et relevant emne op, og undervisningen bliver en blanding af teori og praktisk arbejde. Du kommer også til at bringe dig selv i spil i forhold til, hvordan emnet fylder i dig som menneske og behandler, når temaet er oppe i din klient.

Er du klar til at tage næste skridt?

Hvorfor vælge
Kropsterapeutisk Institut?

KI tilbyder kurser og uddannelse af høj faglighed og gennemført professionalisme.

Vi har en passion om at løfte fagligheden på en fantastisk behandlingsform og gøre den endnu stærkere. KI er en platform for efter- og videreuddannelse af landets kropsterapeuter, behandlere, psykoterapeuter, fysioterapeuter, massører og alle andre, som arbejder inden for det terapeutiske område.

Med et undervisningsteam bestående af osteopater og kropsterapeuter vil der på instituttet være mulighed for at opgradere de manuelle og fysiske behandlingsteknikker, som vi i dag ved har videnskabelig effekt på en række fysiske og psykiske sygdomme. Der vil også være psykoterapeuter og kropsterapeuter, som vil undervise fagfolk fra de fysiske og manuelle behandlingsbrancher i at få den følelsesmæssige og psykologiske behandling integreret.

KI tilbyder kurser, uddannelsesforløb, temadage og workshops, som er både en faglig opgradering og inspiration til behandlere.